Čistoća uvodi e-račun
28. ožujka 2023.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude „Održavanje makadamskih kolnika, poljskih puteva, bankina i rigola“
28. ožujka 2023.

U ponedjeljak, 27. ožujka 2023. godine u Muzeju Cetinske krajine (zgrada Palacina) s početkom u 12 sati održana je Uvodna konferencija Projekta „Zaželi dobro – faza III“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0482.

Ukupna vrijednost projekta je 1.470.000,00 HRK/195.102,53 EUR. Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 1.470.000,00 HRK/195.102,53 EUR, a ista su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta je osam mjeseci, od 07.12.2022.g. do 07.08.2023.g.

Korisnik ovog projekta je Grad Sinj,  a partneri su HZZ – Regionalni ured Split, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Sinj i Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“.

Projekt je odobrilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne dok je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije  posredničko tijelo razine 2.

Konferenciju je vodila voditeljica projekta Silvia Bandalo, a nazočnima se obratio i  gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj.

Uz zaposlene žene konferenciji su nazočile i savjetnica gradonačelnika i predsjednica LAG-a „Cetinska krajina“ Božena Romac te Ivana Žanko, voditeljica LAG-a „Cetinska krajina“.

 Na kraju konferencije upriličen je i prigodni catering.

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja.

Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici.

Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice te pripadnice ostalih ranjivih skupina u nepovoljnom položaju.

Pokazatelji projekta su nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene (30 pripadnica ciljne skupine) i krajnji korisnici uključeni u projektne aktivnosti (180 krajnjih korisnika -svaka žena vodi brigu o minimalno 6 korisnika).

Projekt „Zaželi dobro – faza III“ sastoji se od dva elementa. Prvi element je Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju što obuhvaća zapošljavanje 30 pripadnica ciljne skupine koje će prema 180 krajnjih korisnika svakodnevno pružati usluge pomoći u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoći u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoći u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, pomoći pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, pomoći u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo i pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Drugi element projekta naziva se Promidžba i vidljivost u kojemu će se korisnici i javnost upoznavati s projektom i projektnim aktivnostima kroz uvodnu i završnu konferenciju projekta, promotivne materijale i objave na internetskoj stranici.

Projekt će osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

* Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Sinja.

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr