VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

GRADSKO VIJEĆE PREDSTAVNIČKO JE TIJELO GRAĐANA I TIJELO LOKALNE SAMOUPRAVE, KOJE DONOSI ODLUKE I AKTE U OKVIRU PRAVA I DUŽNOSTI GRADA.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja. Prema članku 27. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi Općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština predstavnička su tijela građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika, i to tako da predstavničko tijelo. Obzirom da Grad Sinj spada u kategoriju od od 20.000 do 35 000 stanovnika, Gradsko vijeće Grada Sinja ima 19 članova.

1Petar Župić (Predsjednik Gradskog vijeća)MOST
2Filip Klarić-Kukuz (Potpredsjednik Gradskog vijeća)KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
3Nikola Vučković (Potpredsjednik Gradskog vijeća)SDP
4Toni Jurić ŠoltoMOST
5 Frano BokoMOST
6Smilja PogačićMOST
7Zvonko MarasMOST
8Ivka TomaševićMOST
9Gabrijela Putnik VučkovićMOST
10Ivan BlajićMOST
11Josip ĐipaloMOST
12Anđelko BilandžićHDZ
13Frano VrančićHDZ
14Boris VučkovićHDZ
15Domagoj VučićHDZ
16Anđelko ČačijaHDZ
17Ante GulićKANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
18Denis GlavanKANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
19Mirjana BabićNEZAVISNA VIJEĆNICA