VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

GRADSKO VIJEĆE PREDSTAVNIČKO JE TIJELO GRAĐANA I TIJELO LOKALNE SAMOUPRAVE, KOJE DONOSI ODLUKE I AKTE U OKVIRU PRAVA I DUŽNOSTI GRADA.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja. Prema članku 27. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi Općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština predstavnička su tijela građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika, i to tako da predstavničko tijelo. Obzirom da Grad Sinj spada u kategoriju od od 20.000 do 35 000 stanovnika, Gradsko vijeće Grada Sinja ima 21 člana.

1Zvonko Maras (Potpredsjednik Gradskog vijeća)Kandidacijska lista grupe birača
2Anđelko Bilandžić (Potpredsjednik Gradskog vijeća)HDZ
3Mirko LabrovićHDZ
4Marko KrižanacHDZ
5 Tihomir RadovićHDZ
6Zoran MilanHDZ
7Ivan MalešHDZ
8Ivan RunjeHDZ
9Stipe PerićHDZ
10Stipislav JadrijevićKandidacijska lista grupe birača
11Filip Klarić - KukuzKandidacijska lista grupe birača
12Dujo MalešKandidacijska lista grupe birača
13Žarko DelićKandidacijska lista grupe birača
14Ante GulićKandidacijska lista grupe birača
15Ivana ŠabićKandidacijska lista grupe birača
16Miro BuljMOST nezavisnih lista
17Frano BokoMOST nezavisnih lista
18Joško KontićMOST nezavisnih lista
19Ante ŠušnjaraMOST nezavisnih lista
20Petar ŽupićMOST nezavisnih lista
21Nikola VučkovićSDP