Obilježena 25. obljetnica pogibije zrakoplovaca
26. siječnja 2017.
Primopredaja gradske vlasti: Igor Vidalina preuzeo dužnost povjerenika Vlade RH za Grad Sinj
31. siječnja 2017.

Na 18.  sjednici Vlade RH, koja se održala 26. siječnja 2017. godine, doneseno je Rješenje o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Sinja i razrješenju zamjenice gradonačelnika Grada Sinja koja obnaša dužnost gradonačelnika i razrješenju zamjenika gradonačelnika. Stupanjem na snagu tog Rješenja prestaje mandat vijećnicima u Gradskom vijeću, kao i mandat Kristine Križanac, Zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika i Zlatka Ugrina  zamjenika gradonačelnika.  Isto tako na zatvorenom dijelu iste sjednice, Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem imenovala je v.d. Predstojnika Ureda Grada, Grada Sinja, gosp. Igora Vidalinu,  povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskoga vijeća i gradonačelnika Grada Sinja. Navedena Rješenja će stupiti na snagu  danom objave u Narodnim novinama.  Povjerenik je dužan donijeti Odluku o privremenom financiranju kojom se privremeno nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa  Grada Sinja u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje, do konstituiranja Vijeća i početka mandata novoizabranog gradonačelnika.