STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 05.03.2022.
5. ožujka 2022.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 06.03.2022.
6. ožujka 2022.
VRIME ZA SINJ

Galerija Sikirica u Sinju je večeras bila idealno mjesto za pokretanje Inicijative „Vrime za Sinj“! Gradonačelnik Miro Bulj sa suradnicima je „otvorio vrata gradske uprave“ svim građanima Sinja pokretanjem platforme koja za cilj ima ostvarivanje jasne komunikacije na relaciji grad Sinj – građani.


Inicijativa će u perspektivi preko fokus grupa koje već egzistiraju otvarati aktualne teme na području odgoja i obrazovanja, sporta i kulture, tradicije i zabave, tehnologije i industrije, poljoprivrede i turizma te infrastrukture koja se smatra ključnim za stvaranje pretpostavki za razvoj Sinja. Zainteresirani građani se okupljaju na fokus grupama na kojima se edukativnim predavanjima i prezentacijama, te radionicama nastoji doći do detektiranja aktualnih problema, odnosno na koji način se grad Sinj treba pozicionirati da bi smjer u kojem ide bio ispravan. Ciljane skupine su određene temama fokus grupa, večeras su to bili mladi, u najvećoj mjeri studenti i lokalni poduzetnici. Buduće fokus grupe će svojim temama biti otvorene za sportaše, kulturne djelatnike, umirovljenike, branitelje i osobe s invaliditetom, zaposlene i nezaposlene, sve koji su vezani za gospodarski sektor i ostale koji se mogu vezati za aktualni trenutak u kojem Sinj živi.


Prva fokus grupa „Na mladima Sinj ostaje!“ je odgovarala na pitanje: Zašto ostati u Sinju!? Mogli smo čuti primjere uspješne poslovne prakse u režiji poduzetnika koji su Sinj izabrali za ostvarivanje vlastite misije i vizije. Prezentirana je ideja pokretanja Inovacijskog centra Sinj (ICS) – poslovnog centra koji bi studentima i mladim poduzetnicima stvorio perspektivu za ostanak i osiguravanje poslovnog uspjeha i egzistencije, a Sinju omogućio razvojnu komponentu koja trenutno nedostaje. U završnoj fazi je zainteresiranom auditoriju postavljeno retoričko pitanje: Vidite li se u Sinju i želite li pokrenuti poslovne procese kakvi već postoje u drugim sredinama?


Druga fokus grupa „Uz malo vitra raširi svoja krila“ je raspravom tražila „vitar“ naveden u naslovnici, kroz prijedloge mogućih promjena, ideje, isticanjem problema. Posebno je istaknuta uloga grada u pokretanju Inovacijskog centra Sinj (ICS) kao temeljne institucije koja ima zadatak stvaranja perspektive u svijetu poduzetništva u smjeru inovativnosti koje bi stvorile nove prilike. U konačnici je rasprava vodila prema viziji koja pozicionira Sinj kao centar inovacija za široko tržište, na pogon lokalnih stručnih kadrova i svih onih koji su potencijal prepoznali.


Sadržajna rasprava je osim konstruktivnih zaključaka otvorila nova pitanja koji za gradsku upravu i institucije trebaju predstavljati izazov. Interes je samo jedan, stvaranje uvjeta zbog kojih će grad Sinj i Cetinska krajina biti mjesto u kojem svi građani žive sretno i zadovoljno te nemaju potrebu mijenjati adresu nego izabrati svoj Sinj! Detektiranje mladih i poduzetništva kao ključne ciljane skupine i područja djelovanja je prvi ali i najvažniji korak kako bi se ostvarila vizija Sinja kakav treba biti u budućnosti.