Sporazum o partnerstvu i suradnji između gradova Đakova i Sinja
6. svibnja 2011.
Državno prvenstvo u krosu
11. svibnja 2011.

        

Ispisivanjem slova O, od engleske riječi Welcome – dobrodošli, koja će biti dugačka 2.500 kilometara, autor, idejni vođa ekspedicije Welcome Daniel Lacko dana, 08. svibnja 2011.g., je posjetio Sinj.