Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan zaključio Predugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK između Grada Sinja i tvrtke Delicije Marović d.o.o., Sinj
9. prosinca 2010.
17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
23. prosinca 2010.

Na temelju članka 35. Statuta Grada
Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 10/09) Gradsko vijeće Grada
Sinja na 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2010. godine, donijelo
je

Z A K L J U Č A K
o
davanju podrške i potpore udruzi „UTIS“ Sinj u nastojanjima da se svim
osobama s invaliditetom omogući potpuna integracija u Društvo te jednaka
prava i mogućnosti