JAVNI POZIVI ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA (SPORT, KULTURA, CIVILNO DRUŠTVO) ZA 2015. g.
1. listopada 2014.
SAJAM MOGUĆNOSTI
2. listopada 2014.

Gradonačelnik grada Sinja Ivica Glavan, Zaključkom od 29. rujna 2014. g., utvrdio je bodovnu listu korisnika Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Sinja. Podnositelji prijave dužni su u roku od 60 dana od dana donošenja ovog Zaključka dostaviti projektnu dokumentaciju minimalno na razini glavnog projekta sa snimkom postojećeg stanja, koji mora biti izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera. Ako korisnici sufinanciranja ne dostave navedenu dokumentaciju u navedenom roku, gube pravo na odobrena sredstva. Financijska sredstva za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Sinja osigurat će se u Proračunu Grada Sinja za 2014. godinu.

Zaključak možete pogledati ovdje.