OBAVIJEST O NABAVI LED EKRANA ZA SINJSKU ALKU
8. ožujka 2018.
Nadmetanja Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (“Narodne novine” broj 32/11), a u skladu s člankom 20. stavak 1. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/2003 i 144/2010), objavljuje se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2010.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja siječanj-lipanj 2011.g.

Pregled sklopljenih ugovora po javnoj nabavi u 2011. godini i njihovog izvršenja za siječanj-prosinac 2011.g.

 

Pregled sklopljenih ugovora I.- VI. 2012. – Javna nabava

Odgovori

Skip to content