Nastavak prekinute i odgođene 23. sjednice Gradskog vijeća
7. ožujka 2016.
Održana 23. sjednica Gradskog vijeća
14. ožujka 2016.

Dana 9. ožujka 2016.god,. Grad Sinj s tvrtkom Hršak & Hršak d.o.o., Zagreb, zaključio je Ugovor o izradi Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada “Mojanka”-I. faza. Naime, nakon ishođenja lokacijske dozvole i provedenog postupka javne nabave, Grad Sinj s najpovoljnijim ponuditeljem zaključio je Ugovor o izradi Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada “Mojanka”-I. faza koja obuhvaća:
– Glavni projekt novih kazeta (za prihvat “novog” otpada) s temeljnim brtvljenjem i sustavom skupljanja procjednih voda, i
– Glavni projekt ulazno-izlazne zone na južnom dijelu odlagališta sa popratnim sadržajima (portirnica, vaga, sabirna jama procjednih voda, plato za pranje kotača i dr.).