Sastanak gradonačelnice Kristine Križanac u Hrvatskim cestama
14. rujna 2017.
Započele pripreme na rekonstrukciji kule sa satom na Kamičku
15. rujna 2017.

Dana 11. rujna 2017. godine odabrana tvrtka za arheološka istraživanja na zapadnom dijelu Tvrđave Kamičak, Kaukal d.o.o. iz Spita, započela je sa radovima koji se odvijaju u sklopu podprojekta Rekonstrukcija Palacine i uređenje lapidarija u sklopu projekta “Sinj u sridu”.
Tvrtka Kaukal d.o.o. je u postupku javne nabave dobila i poslove arheološkog nadzora na cijelom navedenom podprojektu. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga je 471.650,00 kuna.