SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 21.01.2022.
21. siječnja 2022.
SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 22.01.2022.
22. siječnja 2022.
KRPANJE RUPA

Započela je sanacija udarnih rupa na ulicama i nerazvrstanim cestama u Sinju.

Prvi radovi odvijaju se u ulicama Krajkova lokva, fra Rafe Kalinića, Put Šušnjevače i kod Bokinog hrasta. Na ovim lokacijama odustalo se od potpunog presvlačenja asfalta jer će uskoro krenuti izgradnja kanalizacijskog sustava odnosno projekt aglomeracije.

Sljedeći tjedan krpanje udarnih ruka nastavit će se i na drugim lokacijama u gradu.
Podsjetimo, ugovoreno je i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja u ukupnom iznosu u visini 2 milijuna i 700 tisuća kuna bez PDV-a. Radovi asfaltiranja ovisit će o vremenskim uvjetima.