logo_gradSinj_naslovna
Obavijest o konstituiranju Vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja
28. lipnja 2019.
Završena rekonstrukcija tržnice – ribarnice u Sinju
28. lipnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Grad Sinj je, na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14), započeo postupak izrade nacrta Izvješća o stanju u prostoru.
Izvješće je dokument kojim se Gradsko vijeće i sva nadležna javnopravna tijela, kao i stručnu i širu javnost, izvješćuje o prostornom razvoju u Gradu Sinju u proteklom četverogodišnjem razdoblju. Izvješće će obuhvatiti polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za buduće razdoblje. Nakon provedenog postupka nabave, za izrađivača nacrta Izvješća stanja u prostoru odabrana je tvrtka 3E projekti d.o.o., Zagreb.