Gradonačelnik Sinja i vodstvo Viteškog alkarskog društva kod predsjednika Zorana Milanovića
17. travnja 2023.
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata u Programu javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2023. godinu
20. travnja 2023.
SINJ

GRAD SINJ
Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, OIB: 03210055420,

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste TRG POČASNOG GRAĐANINA GRADA SINJA GOJKA ŠUŠKA (NC-SIN-587) u k.o. SINJ

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta TRG POČASNOG GRAĐANINA GRADA SINJA GOJKA ŠUŠKA  u naselju Sinj o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Oznaka nerazvrstane ceste: TRG POČASNOG GRAĐANINA GRADA SINJA GOJKA ŠUŠKA (NC-SIN-587).

Opis dionice: nerazvrstana cesta u Sinju dužine cca 525 metara, sa dva spoja na Ulicu Miljenka Buljana

Datum započinjanja radova: 24. travnja 2023. godine u 9:00 h

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Geostart d.o.o. iz Sinja, Fra Rafe Kalinića 71 (ovlašteni inženjer geodezije Ante Šušnjara, ing. geod. GEO 1579).

Predstavnici Grada Sinja započet će sa obilježavanjem granica zemljišta na koje su izgrađena predmetne nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedene tvrtke Geostart d.o.o. iz Sinja i ovlaštenog inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 4. svibnja 2023. godine u vremenu od 9:00 do 10:30 sati u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24.