Završna izložba dječjih radova 15. Kulturnog ljeta za djecu
27. srpnja 2023.
radne bilježnice
Osigurani vaučeri za osnovnoškolce
27. srpnja 2023.

Županijska uprava za  ceste obavijestila je o zatvaranju dijela lokalne ceste LC 67030 (odvojak prema naseljima  Kokani i Tokići).

Cesta se zatvara zbog završnih radova pripreme kolničke konstrukcije i asfaltiranja.

Obilazni pravac je nerazvrstana cesta kroz naselja Beare i Baraći, NC- ZEL- 5.

Cesta će biti zatvorena u petak, 28. srpnja 2023. od 8:00 do utorka 01. kolovoza u 22:00 sata.