logo_gradSinj_naslovna
NASTAVAK AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI NOGOSTUPA UZ DRŽAVNU CESTU D1 U NASELJU KARAKAŠICA
11. prosinca 2018.
Jednostavna nabava – demontaža, nabava i ugradnja PVC stolarije (21 prozora)na zgradi Gradske uprave Grada Sinja
12. prosinca 2018.
logo_gradSinj_naslovna

U cilju cjelovitog sagledavanja prometne mreže i pronalaska rješenja za smanjenje prometne opterećenosti dionice državne ceste D1 koja prolazi kroz centar grada, Grad Sinj je naručio izradu Građevinsko – prometnog elaborata za prostor koji omeđuju kategorizirane prometnice: sa sjevera DC219 i LC 67038 (Ulica Domovinskog rata i Ulica Glavice), a sa zapada i juga DC1 (Splitska ulica, Ulica bana Jelačića). To je prostor površine cca 370 ha koji je po svom položaju i planiranim sadržajima iznimno atraktivno područje. Cjelovito sagledavanje prometne mreže, koja predstavlja i infrastrukturni koridor naselja, omogućava faznu realizaciju prometne i komunalne infrastrukture te optimalno širenje i komunalno opremanje građevinskog područja. Izrađenim Građevinsko – prometnim elaboratom osigurani su kvalitetni ulazni podatci za izradu prostorno – planskih dokumenata, odnosno stvorena je osnova za realizaciju suvremene prometne mreže ujednačenih tehničkih karakteristika.