LOGO SINJ
ZBIRNA LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA SINJA
30. travnja 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 30.4.2021.
30. travnja 2021.
LOGO SINJ

Na osnovi članka 53. tocke 4. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine “, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada SINJA, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

„Rok od 48 sati za podnošenje prigovora na objavljene liste počinje teći od prve objave, dakle od dana, 30. travnja 2021. godine.“