ODBOR ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

NAKON ZAJEDNIČKE INICIJATIVE GRADONAČELNIKA GRADA SINJA I SVIH ZAINTERESIRANIH SLUŽBI NA PODRUČJU GRADA SINJA, GRADONAČELNIK JE 27. VELJAČE 2007. GODINE OSNOVAO ODBOR ZA KOMUNALNU PREVENCIJU KRIMINALITETA KAO RADNO TJELO GRADSKOG POGLAVARSTVA A DANAS GRADONAČELNIKA GRADA SINJA

Ugledavši se na europske i svjetske sredine u kojima je partnerski rad na suzbijanju negativnih društvenih pojava i kriminaliteta svakodnevica lokalne zajednice, U Odboru zajednički i na partnerskim osnovama djeluju predstavnici lokalne uprave, sudskih tijela, policije, ustanova socijalne skrbi, školskih institucija, crkve, medija i građana.


Ugledavši se na europske i svjetske sredine u kojima je partnerski rad na suzbijanju negativnih društvenih pojava i kriminaliteta svakodnevica lokalne zajednice, U Odboru zajednički i na partnerskim osnovama djeluju predstavnici lokalne uprave, sudskih tijela, policije, ustanova socijalne skrbi, školskih institucija, crkve, medija i građana.
Ugledavši se na europske i svjetske sredine u kojima je partnerski rad na suzbijanju negativnih društvenih pojava i kriminaliteta svakodnevica lokalne zajednice, U Odboru zajednički i na partnerskim osnovama djeluju predstavnici lokalne uprave, sudskih tijela, policije, ustanova socijalne skrbi, školskih institucija, crkve, medija i građana.
U ostvarivanju odgovarajućih preventivnih mjera i aktivnosti u cilju smanjivanja kriminaliteta Odbor će se rukovoditi načelima da kriminalitet, javni red, mir i sigurnost ljudi i imovine nisu samo problem policije već problem društva u cjelini, te da su ti problemi rješivi i – svodljivi na prihvatljivu razinu samo angažiranjem svih potencijala društvene zajednice.
Uključivanjem šire zajednice na lokalnoj razini, kroz inicijative prema Vijeću i praktičan angažman građana u provedbi programa pojedinih aktivnosti dokaz je kvalitete zajedničkog rada u praksi. Bez pomoći vas građana, pozitivna inicijativa osuđena je na propast pa je i predstavljanje programa i ideje Vijeća u mjesnim odborima kao potencijalnom izvorištu inicijativa važna zadaća njegovih članova u narednom periodu a način na koji se može utjecati na smanjenje kriminalnog potencijala, partnerski osmišljenim aktivnostima, moguće je već kroz intervencije infrastrukturne i komunalne prirode ( osvjetljavanje javnih prostora, obnova zapuštenih objekata i sl. ) ali i kroz planirane programske aktivnosti sa ciljanim skupinama i pojedincima.

Predstavljamo članove Odbora za prevenciju kriminaliteta na području Grada Sinja:

Milan Smoljo
predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja – član
fra Ante Bilokapić
župnik Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske - član
Vjera Malbaša
načelnica Policijske postaje Sinj – članica
Augustin Domazet
ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sinj – član
Ivana Majić
zamjenica pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja - članica
Zoran Vujanović
predsjednik Socijalnog vijeća Grada Sinja - član
Mario Vukasović
direktor Vodovoda i čistoće Sinj – član
Marija Milošević
voditeljica Ispostave Državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji – Ispostava Sinj – članica
Nataša Delonga
predsjednica Općinskog suda u Sinju – članica
Ombreta Bareza
predsjednica Prekršajnog suda u Sinju – članica
Boris Grčić-Rako
Predstavnik ravnatelja srednjih škola u Gradu Sinju – član
Ankica Marasović
Zamjenica Državnog odvjetnika – članica
Fatima Čatipović
Predstavnik ravnatelja osnovnih škola u Gradu Sinju - članica
Marija Mučalo
Predstavnik Udruge umirovljenika Grada Sinja –članica

Kriminalitet kao neizbježna društvena pojava u nekom od svojih bezbroj oblika prisutan je izravno ili neizravno u životu kako pojedinca tako i zajednice na mikro i makro razini.

Najgori mogući odgovor pojedinca i zajednice na ovu činjenicu pristajanje je na poziciju pasivnog promatrača. Najčešća dvojba onog tko naprosto zna nešto o nedopuštenim radnjama je kako svoja saznanja predstaviti institucijama koje skrbe o sigurnosti. Odbor za prevenciju kriminaliteta na području grada Sinja savjetuje vam da u duhu odgovornog građanina doprinesete sigurnosti kao preduvjetu kvalitetnog življenja i saznanja proslijedite na povjerljivo i sigurno mjesto.