VIJEĆE ZA KOMUNALNU PREVENCIJU KRIMINALITETA NA PODRUČJU GRADA SINJA

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09, 02/13 i 02/18) i članka 3. Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta na području Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 16/18), Gradonačelnica Grada Sinja dana 21. veljače 2019. godine, donosi rješenje o imenovanju članova Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta na području Grada Sinja.

Ugledavši se na europske i svjetske sredine u kojima je partnerski rad na suzbijanju negativnih društvenih pojava i kriminaliteta svakodnevica lokalne zajednice, u Vijeću za komunalnu prevenciju kriminaliteta na području Grada Sinja (u nastavku teksta: Vijeće) zajednički i na partnerskim osnovama djeluju predstavnici lokalne uprave, sudskih tijela, policije, ustanova socijalne skrbi, školskih institucija, crkve, medija i građana.
U ostvarivanju odgovarajućih preventivnih mjera i aktivnosti u cilju smanjivanja kriminaliteta Vijeće će se rukovoditi načelima da kriminalitet, javni red, mir i sigurnost ljudi i imovine nisu samo problem policije već problem društva u cjelini, te da su ti problemi rješivi i svodljivi na prihvatljivu razinu samo angažiranjem svih potencijala društvene zajednice.
Uključivanjem šire zajednice na lokalnoj razini, kroz inicijative prema Vijeću i praktičan angažman građana u provedbi programa pojedinih aktivnosti dokaz je kvalitete zajedničkog rada u praksi. Bez pomoći vas građana, pozitivna inicijativa osuđena je na propast pa je i predstavljanje programa i ideje Vijeća u mjesnim odborima kao potencijalnom izvorištu inicijativa važna zadaća njegovih članova u narednom periodu a način na koji se može utjecati na smanjenje kriminalnog potencijala, partnerski osmišljenim aktivnostima, moguće je već kroz intervencije infrastrukturne i komunalne prirode ( osvjetljavanje javnih prostora, obnova zapuštenih objekata i sl. ) ali i kroz planirane programske aktivnosti sa ciljanim skupinama i pojedincima.

Predstavljamo članove Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta na području Grada Sinja

Kristina Križanac
gradonačelnica Grada Sinja, predsjednica
Fra Perica Maslać
župnik Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske - član
Marko Bilobrk
načelnik Policijske postaje Sinj – članica
Anka Jurela – Jerkan
ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sinj – članica
Ante Zorica
ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Sinj i član Socijalnog vijeća Grada Sinja – član
Ivana Živaljić
direktorica Čistoće Cetinske krajine d.o.o. - članica
Milan Smoljo
direktor Vodovoda i čistoće Sinj – član
Marija Milošević
voditeljica Ispostave Državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji – Ispostava Sinj – članica
Željko Gusić
voditelj Stalne službe u Sinju, Općinskog suda u Splitu – član
Vinka Kulić
voditeljica Stalne službe u Sinju, Prekršajnog suda u Splitu – članica
Tomislav Budimir
ravnatelj OŠ Ivana Mažuranića – Obrovac Sinjski – član
Tomislav Bilić
ravnatelj Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju – član
Petar Perajica
predsjednik Udruge umirovljenika Grada Sinja - člani
Dr.med. Jakov Škaro
voditelj Ispostave u Sinju Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije –član

Kriminalitet kao neizbježna društvena pojava u nekom od svojih bezbroj oblika prisutan je izravno ili neizravno u životu kako pojedinca tako i zajednice na mikro i makro razini.

Najgori mogući odgovor pojedinca i zajednice na ovu činjenicu pristajanje je na poziciju pasivnog promatrača. Najčešća dvojba onog tko naprosto zna nešto o nedopuštenim radnjama je kako svoja saznanja predstaviti institucijama koje skrbe o sigurnosti. Vijeće za komunalnu prevenciju kriminaliteta na području Grada Sinja savjetuje vam da u duhu odgovornog građanina doprinesete sigurnosti kao preduvjetu kvalitetnog življenja i saznanja proslijedite na povjerljivo i sigurno mjesto.