stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 23.10.2020
23. listopada 2020.
stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 24.10.2020.
24. listopada 2020.

Grad Sinj i pristupačnost mrežnih stranica

Stranica www.sinj.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Korištenje stranice je pojednostavljeno s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život. Grad Sinj prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Grad Sinj kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija. Mrežna lokacija www.sinj.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2018.g. ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Pristupačnost na stranici www.sinj.hr

Na stranici www.sinj.hr dostupan je One Click Accessibility plugin koji omogućuje stranici www.sinj.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.sinj.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice ili alternativno uz korištenje TAB i Enter tipke na tipkovnici. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Grad Sinj nastoji svoje mrežne stranice sinj.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga: Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama gradonačelnice ili sjednica Gradskog vijeća nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o zapisnicima Upravnih vijeća ustanova ili Izvješćima ustanova i komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Sinj će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom WP Accessibility Tools plugin-a – alata za za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta. Dio djelatnika Službe osposobljen je za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti pohađanjem jednodnevne radionice namijenjene službenicima zaduženima za administraciju internetskih stranica u tijelima javnog sektora odnosno obveznicima primjene Zakona, u organizaciji Državne škola za javnu upravu.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 27. prosinca 2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. Ova Izjava upotpunjena je 13. veljače 2020. i 23. listopada 2020.

Povratne informacije i informacije za kontakt


Adresa za poštu: Grad SInj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj
Telefonom: +385 21 821 081
Faksom: +385 21 826 591
Elektronskom poštom: info@sinj.hr

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr