1. Kolegij gradonačelnika
15. rujna 2009.
Održan sastanak sa poljoprivrednicima
24. rujna 2009.

Dana  19. rujna 2009. godine (subota) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac,
2. Prijedlog Uputa ponuditeljima za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
3. Prijedlog Općih i posebnih uvjeta za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,