Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge Izrade koncepta i režije predstave , vertikalne koreografije,svijetla i kostimografija – Alka ples slobode za projekt „ Sinj u sridu“
8. ožujka 2018.

Dana 31. ožujka 2017. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“.
Rok za dostavu ponuda je 18. travnja 2017. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Prilog III Izjava jamstvo dobro izvršenje
Prilog IV Izjava tehnički stručnjaci