SRMA
S mladima za budućnost
16. veljače 2022.
Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
16. veljače 2022.
SAVJETOVANJE SEPTIČKE JAME

Grad Sinj otvorio je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svezi prijedloga Odluke o financiranju troškova crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama.
Odlukom su utvrđeni kriteriji, korisnici i uvjeti za ostvarivanje prava na financiranje besplatnog pražnjenja septičkih jama jednom cisternom do 8 m³ godišnje, a za što je gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj osigurao proračunska sredstva.
Zamolio je građane da sudjeluje u donošenju Odluke o financiranju troškova crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama, upisivanjem svojih komentara.
Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Savjetovanje je otvoreno do: 17. ožujka 2022. godine