ODRŽANA 2. KONFERENCIJA U SKLOPU PROJEKTA „SUSJEDE BRINU O SUSJEDIMA“
5. srpnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Obavijest o promijenjenom terminu održavanja usmenog intervjua za radno mjesto – Savjetnik za proračun i financije
8. srpnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Dana 08. srpnja 2019. godine, gradonačelnica Sinja Kristina Križanac, Zaključkom Klasa: 080-01/19-01/9, URBROJ: 2175/01-03-19-1, uskratila je obavljanje povjerenih poslova zamjenicima gradonačelnice Denisu Glavanu i Zlatku Ugrinu uključujući i pravo nastupanja u javnosti u funkciji zamjenika gradonačelnice a u ime Grada Sinja, kao i svako ovlaštenje sudjelovanja u svim projektima, radnim, savjetodavnim i sličnim grupama u kojima su imenovani bilo kojim aktom gradonačelnice ili na njezin prijedlog, uključivo i pravo na korištenje službenog vozila i službenog mobitela. Isto tako razdužila ih je i svih radnih zadaća, koje nisu obuhvaćene Zaključkom, a za koje su na posredan ili neposredan način bili zaduženi, bilo pisanim ili usmenim zaduženjem.

Zaključak i priopćenje gradonačelnice na ovu temu, možete pogledati ispod ove objave.