SINJ
17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
9. veljače 2023.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu robe „Nabava kućanskih paketa i higijenskih potrepština za potrebe projekta „Zaželi dobro – Faza III – br. UP.02.1.1.16.0482“
10. veljače 2023.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta danas su posjetili Marinka Galzinu, iz Obrovca Sinjskog, vlasnika štale koja je izgorjela prije dva dana u požaru.

Vlasnik štale je izvijestio gradonačelnika kako su u požaru u potpunosti izgorjeli tavan od drvenih greda kao i kompletno krovište. Istaknuo je kako su na objektu ostali sačuvani samo zidovi koji su izgrađeni od kamenih vaca. Vlasnik štale je rekao kako je za vrijeme požara uginulo jedno govedo, a izgorjele su i dvije motorne pumpe za zalijevanje, škrinja, dvije motorne pile i oko 400 bala sijena.

Gradonačelnik je rekao kako će u skladu sa svojim ovlastima i mogućnostima pomoći vlasniku da što hitnije obnovi objekt.