Održana 24. sjednica Gradskog vijeća
12. svibnja 2016.
Premijera dokumentarnog filma „SVE JE BIO DOBAR SAN“
17. svibnja 2016.

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 24. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2016. g. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj. Odluka je stupila na snagu 12. svibnja 2016. godine. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 12. lipnja 2016. godine. U tom smislu Gradsko izborno povjerenstvo  dana 13. svibnja 2016. godine, donijelo je Obvezatne upute br. I.- VII. i obrasce oznake broj od OMS – 1  do  OMS -10, kojima pobliže uređuje proceduru i postupak  provedbe izbora. Navedene Obvezatne upute i obrasce, te akte vezane uz provedbu izbora, možete preuzeti ispod ove objave. 

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja;

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj;

Rješenje o imenovanju stalnog sastava GIP-a za izbor članova VMO na području grada Sinja 

Obvezatne upute broj   I.

Obvezatne upute broj   II.

Obvezatne upute broj   III.

Obvezatne upute broj   IV.

Obvezatne upute broj   V.

Obvezatne upute broj   VI.

Obvezatne upute broj   VII.

Obrazac OMS – 1

Obrazac OMS – 2

Obrazac OMS – 3

Obrazac OMS – 4

Obrazac OMS – 5

Obrazac OMS – 6

Obrazac OMS – 7

Obrazac OMS – 8

Obrazac OMS – 9

Obrazac OMS – 10