Rekonstrukcija Vrličke ulice
29. studenoga 2017.
Održana 7. sjednica Gradskog vijeća
29. studenoga 2017.

Na lokaciji kraj pravoslavne crkve u Sinju započela je izgradnja javnog parkirališta za motorna vozila. Projektnim rješenjem predviđeno je uređenje postojećeg makadamskog platoa proširenjem njegove površine izgradnjom fleksibilne kolničke konstrukcije. Parkiralište će imati 27 parkirališnih mjesta. Također je predviđena i: izgradnja sustava oborinske odvodnje parkirališnog platoa, javna rasvjeta, uređenje zelenih površina, drvoreda kao i svih potrebnih manipulativnih površina.
Investitor Grad Sinj je proveo otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova te je odabrana tvrtka Građevno Zec d.o.o. iz Splita. Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljat će glavni nadzorni inženjer Mladen Vučković dipl.ing.građ. iz tvrtke Alkar u sridu d.o.o. Sinj.
Vrijednost investicije iznosi 694.745,38 kn. Potrebna financijska sredstva osigurava Grad Sinj u Proračunu Grada Sinja za 2017. godinu, odnosno Ministarstvo graditeljstva sufinancira ovaj projekt kroz Program poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda za 2017. godinu, u iznosu 200.000,00 kn.