STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 4.3.2021.
4. ožujka 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCD SDŽ 5.3.2021.
5. ožujka 2021.
LOGO SINJ

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja te o Studiji strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja možete preuzeti ovdje.