Blagoslov zaposlenika Gradske uprave
18. siječnja 2018.
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA SINJA
19. siječnja 2018.

Grad Sinj na temelju čl. 131. i 133. Zakona o cestama započeti će s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste u MO Bajagić u zemljišnu knjigu, koja nerazvrstana cesta se proteže od spoja sa županijskom cestom ŽC 6082 prema rijeci Cetini do kraja igrališta, uključujući ogranak prema kućnim brojevima 2, 4, i 5 ukupne dužine 300 m.
 Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta izvršit će se na terenu dana 23. siječnja 2018. godine u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.
Cjelokupni tekst javnog poziva može se preuzeti ovdje.