SVI SVETI
Obilježavanje blagdana “Svih svetih”
28. listopada 2022.
Otvoren vrtić “Nikolino” u Brnazama – Bulj prvi novoizabrani gradonačelnik koji je otvorio vrtić
28. listopada 2022.
SINJ

Gradsko vijeće Grada Sinja objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Sinja koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Grada Sinja (www.sinj.hr) i na oglasnoj ploči Grada Sinja na propisanim obrascima koji čine sastavni dio ovog Javnog poziva, na adresu: Grad Sinj, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja, putem Ureda Grada – Pisarnica, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Sinja“, najkasnije do 12. studenog 2022. godine.


Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Sinja,Ured Grada,021/708-631.

Javni poziv

Obrasci