Koordinacija gradonačelnika i načelnika s predstavnicima policije
16. prosinca 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Javni poziv za predlaganje programa/projekata u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2020. godinu
17. prosinca 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju čl. 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), čl. 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i čl. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 14/17), Ured Grada Grada Sinja dana 17. prosinca 2019. godine objavljuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata u Programu javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2020. godinu.

Javni poziv s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu.