Stožer cz grada Sinja
Potvrđen novi slučaj zaraze na području Sinja
8. svibnja 2020.
logo grad sinj
Od ponedjeljka se uspostavlja redoviti javni linijski autobusni prijevoz
8. svibnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“. Navedenim Zakonom zaštitit će se masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode. Donošenjem predloženog Zakona stvorile bi se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode „Dinara“ kojima bi se pobliže uredila zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode.

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta i endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno-povijesnim lokalitetima.

Javni uvid u Dokumentaciju može se obaviti svakog radnog dana od 10h do 14h u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj. S obzirom na epidemiološku situaciju i preporuke Stožera civilne zaštite javni uvid će se vršiti na ulazu u Gradsku upravu. Tijekom javne rasprave, Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „ Dinara „ bit će izložen na Oglasnoj ploči Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, svakim radnim danom od 10h do 14h.

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida.
  • dostavom u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,Radnička cesta 80, Zagreb, s naznakom Javni uvid u Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“.
  • na e-mail: pisarnica@mzoe.hr

Javno izlaganje održati će se dana 22. svibnja 2020. godine u Kninu s početkom u 11:00h.

Za javni uvid u Prijedlog Zakona dostupna je sljedeća dokumentacija:

·Kartografski prikaz (GIS preglednik) – poveznica

·Kartografski prikaz na katastarskoj podlozi – poveznica.