Čestitka Ragbi klubu Sinj
4. travnja 2019.
Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Sinja
12. travnja 2019.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 19/2019, za nabavu radova – konzervatorsko restauratorski radovi na brončanom spomeniku. „Spomenik alkaru“ autora Stipe Sikirice iz 1965. g., donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.