Nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola i njihovim mentorima
10. lipnja 2009.
Javna tribina “Gradonačelnik i njegovi zamjenici s građanima”
20. lipnja 2009.

Dana
17. lipnja 2009. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u Gradskoj
vijećnici Grada Sinja održana je konstituirajuća sjednica Gradskog
vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
-Utvrđivanje kvoruma,
1. Izbor Mandatnog povjerenstva,
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća,
-Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća koji će do izbora predsjednika predsjedavati sjednicom,
-Svečana prisega članova Gradskog vijeća,
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja,
4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.