Nastavak prekinute 4. sjednice Gradskog vijeća
27. rujna 2017.
5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
28. rujna 2017.

Dana 28. rujna 2017. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja  raspisalo je natječaj za imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja“, Put Ferate 6, 21230 Sinj, s naznakom ,Za natječaj – NE OTVARATI“,  u roku od 8 dana od objavljenog natječaja.

Natječaj – zapovjednik JVP Grada Sinja

Natječaj – zamjenik zapovjednika JVP Grada Sinja