Obilježen blagdan Svih svetih
2. studenoga 2015.
Natječaj za ravnatelja/icu Kulturno umjetničkog središta Sinj
2. studenoga 2015.

Dana 02. studenoga 2015. godine, Obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Sinja,  raspisala je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice javne gradske ustanove Gradske knjižnice Sinj,  jedan izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, s tim da po isteku mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu. Pisane prijave po Natječaju dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj,  uz naznaku Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Sinj – Ne otvaraj.

Natječaj