Potpisan ugovor o dodjeli državnih stanova Gradu Sinju
25. rujna 2018.
Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama
27. rujna 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Dana 26. rujna 2018. godine, Natječajno povjerenstvo za raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Kulturno umjetničkog središta – Sinj raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturno umjetničkog središta Sinj, jedan izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, s tim da po isteku mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Pisane prijave po ovom Natječaju dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice KUS-a, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja, uz naznaku Natječaj za ravnatelja Kus-a – Ne otvaraj.

Natječaj