SINJ
Odluka o subvencioniranju ili refundiranju troškova autobusnog prijevoza redovitih i izvanrednih studenata s područja Grada Sinja
9. siječnja 2023.
MIRO BULJ
Čestitam Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
14. siječnja 2023.
SINJ

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa, dana 10. siječnja 2023.g., utvrđuje Listu kandidata

1) prijavljenih za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj projekta „ZAŽELI“ – Program zapošljavanja žena“ – faza III, „Zaželi dobro-faza III“ (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna.

Lista kandidata