Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo konačnim rezultate izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja
11. lipnja 2015.
POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA SINJA ZA 2015. g.
15. lipnja 2015.

Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu  izbora za članove vijeća mjesnih odbora  na području Grada Sinja obavještava članove biračkih odbora, te ostale koji su sudjelovali u provedbi  izbora za članove vijeća mjesnih odbora  na području Grada Sinja, kako dana 17.06.2015.godine (srijeda), počinje isplata pripadajućih naknada. Isplata će se vršiti u Upravnom odjelu za financije Grada Sinja, soba br. 27, svakim radnim danom u vremenu od 08:30 do 11:00 sati i od 12:00 do 14:00 sati. Za preuzimanje naknade potrebna je priložiti osobnu iskaznicu, te podatke o OIB-u i mirovinskom stupu.