Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
2. studenoga 2021.
GRAD SINJ
Advent u Sinju 2021.
2. studenoga 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8. Pravilnika, ev.broj. 64/2021, za nabavu radova„ Uređenje aktivnih bunara: Meljača, Miletin, Gozdač i ostali aktivni bunari“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.