Održana tradicionalna Sinjska noć u Zagrebu
17. prosinca 2018.
Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
17. prosinca 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 10/09 i 2/13) i članka 5. Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja(„Službeni glasnik Grada Sinja“ 13/17) Gradonačelnica Grada Sinja, donijela je Odluku o dodjeli potpora za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja obranjene tijekom 2017. godine te prvog, drugog i trećeg tromjesečja 2018. godine.
Odluka i lista kandidata u prilogu.

Odluka