Nacionalni Sajam Pršuta i trajnih suhomesnatih proizvoda s međunarodnim sudjelovanjem Sinj, 2019.
3. travnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u JLP(R)S
3. travnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

U sklopu projekta „ZAŽELI-susjede brinu o susjedima“ UP.02.1.1.05.0223 završen je postupak javne nabave higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike.

U postupku javne nabave, od ukupno tri pristigle ponude, odabrana je ponuda koja je ekonomski najpovoljnija te kao najuspješniji ponuditelj izabran je INSAKO d.o.o., Puževa 11, Novi Zagreb, OIB: 39851720584.

Vrijednost prihvaćene ponude iznosi 494.448,00 HRK.

Prilog: