24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
22. veljače 2024.
Održan Okrugli stol „Siguran (su)život s potresima – na primjeru Grada Sinja“
23. veljače 2024.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/23), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. Pravilnika, ev.broj. 24/2024, za nabavu usluge „Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.
Odluka