logo_gradSinj_naslovna
Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja mješovite – pretežito poslovne zone Trnovača- Sinj
17. travnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
19. travnja 2019.

Dana 18. travnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je tematska sjednica Stožera civilne zaštite Grada Sinja vezano uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2019. godini. Sjednicu je vodio zamjenik gradonačelnice Zlatko Ugrin, ujedno i načelnik Stožera, a prisustvovali su joj i predstojnik Ureda Grada Igor Vidalina, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Jelena Kekez Poljak, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Sinj Ante Zorica, zapovjednik JVP Sinj Stipe Ančić, Renato Nikolić Malora i Stipan Samardžić službenik Grada Sinja za zaštitu i spašavanje. Na dnevnom redu sjednice raspravljalo se o sedam točaka, koje su redom usvojene. Prije svega usvojen je prijedlog Plana rada Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2019. godini, potom prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, na području Grada Sinja, prijedlog Plana aktivnog uključivanja svih subjekata i vatrogasnih postrojba u akciju gašenja požara, prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i ostalo. Načelnik Stožera Zlatko Ugrin zahvalio se svim službama koje su dio civilne zaštite na odgovornom i kvalitetnom pristupu, te je naglasio da je potrebno raditi na preventivi za što je važna daljnja suradnja i komunikacija.