POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA SINJA ZA 2014. GODINU
13. lipnja 2014.
OBILJEŽAVANJE DANA ANTIFAŠISTIČKE BORBE
20. lipnja 2014.

Grad Sinj je u 2014. godini kandidirao nekoliko projekata prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , te su ovih dana u Gradsku upravu pristigle odluke Fonda o neposrednom sudjelovanju u:
1. Financiranje izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta
2. Sufinancfiranje nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje mješanog komunalnog otpada
3. Sufinancfiranje nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
4. Sufinanciranje nabave specijalonog komunalnog vozila za prikupljanje komunalnog otpada s javnih prometnica

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira grad Sinj u ukupnom iznosu od 901.104,14 kn, u svrhu učinkovitijeg gospodarenja otpadom na području grada Sinja.