SINJ
Poziv na usmeni intervju za radno mjesto: Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i komunalnu infrastrukturu
3. srpnja 2023.
Clean team d.o.o. kupio zemljište na GZK
3. srpnja 2023.
SINJ

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19-u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto: Stručni suradnik za geodetske poslove (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme,uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. B. Z., Studenci, rođ. 30. 09. 1966. god.

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem jedan(1).

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Sinja, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili:

na natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, na radno mjesto: Stručni suradnik za geodetske poslove (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji je objavljen dana 16. lipnja 2023. godine, u „Narodnim novinama“, broj 65/2023, na oglasnoj ploči i web – stranici Grada Sinja, da pristupi u petak – 07. srpnja 2023. godine u 09:00 sati, na pisano testiranje.

II. Mjesto održavanja pisanog testiranja je Vijećnica Grada Sinja, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Dragašev prolaz 24, Sinj.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da kandidat, koji se navedenog dana ne odazove testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Pisani test za radno mjesto – Stručni suradnik za geodetske poslove (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, sastojat će se od trideset (30) pitanja iz šest (6) područja. Kod većine pitanja trebati će se upisati točan odgovor, nadopuniti rečenicu ili obaviti odabir između ponuđenih odgovora.
Broj točnih odgovora biti će pomnožen s 0,50 što će dati broj bodova postignut na pisanoj provjeri od 1-15.
Testiranje traje 45 minuta.
Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) dana 16. lipnja 2023. godine.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje, navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Grada Sinja www.sinj.hr

IV. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Sinja i web stranici Grada Sinja www.sinj.hr
Osim toga, Povjerenstvo će, putem web stranice i kontakt emaila ili telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o objavi rezultata na web stranici Grada Sinja.
Usmeni intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja, odnosno opisanog testiranja.

V. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

VI. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Sinja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Sanja Bešlić, dipl.ing.,v.r.