Sinjskim mladim obiteljima i samcima 2,5 milijuna kuna, odobrena 84 zahtjeva kroz program “Ostani Tu”
29. prosinca 2022.
Potpisani ugovori za “Ostani tu”
30. prosinca 2022.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi- program zapošljavanja žena“ Kodni broj: UP.02.1.1.16.0482, KLASA: 100-01/22-01/79, URBROJ: 2181-8-03-22-19 od 7. prosinca 2022. godine, Grad Sinj objavljuje Poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Poziv za iskazivanje interesa

Prijava za sudjelovanje