KAZALIŠTE
U Sinju održana predstava “Jel’ tako Zorane”
9. rujna 2021.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 9.9.2021.
9. rujna 2021.
GRAD SINJ

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „ZAŽELI Susjede brinu o susjedima Faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0403, KLASA:100-01/21-01/1, UR.BROJ:2195/01-03-21-7 od 25. svibnja 2021. godine, Grad Sinj objavljuje Poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Poziv kao i obrazac za prijavu možete preuzeti ispod ove objave.