logo_gradSinj_naslovna
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Sinja za 2020. godinu
18. veljače 2020.
logo_gradSinj_naslovna
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2020. godinu
18. veljače 2020.

Program javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2020. godinu moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2020. godinu

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2020. godinu

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 26. veljače 2020. godine.

Obrazloženje za skraćenu provedbu savjetovanja: Razlog vremenski kraćem savjetovanju je vezan uz proceduru, rokove i provedbu akata donesenih na Gradskom vijeću Grada Sinja, a u konačnici omogućavanje usvajanja predloženog akta u redovitoj proceduri, te time podredno omogućavanje realizacije niza programa i projekata od interesa za Grad Sinj i proračunske korisnike, kao i neposredno ostvarivanja prava i obveza građana.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog Programa javnih potreba u razvoju civilnog društva Grada Sinja za 2020. godinu

Obrazac za sudjelovanje u nacrtu općeg akta