GRAD SINJ
Obavijest o dimnjačarskim uslugama na području Grada Sinja
13. listopada 2021.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 14.10.2021.
14. listopada 2021.
GRAD SINJ

Dana 14. listopada 2021. godine, Komisija za provedbu postupaka dodjele stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Sinja za 2021./2022. školsku godinu, objavljuje rang listu kandidata za dodjelu učeničkih stipendija.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na rang listu kandidata. Prigovor se podnosi na e-mail adresu info@sinj.hr u roku 8 dana od dana objavljivanja rang liste na službenoj internetskoj stranici Grada Sinja.

O prigovoru na rang listu odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.

O Odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku, odnosno putem e-maila.

Odluka o prigovoru je konačna.

Predsjednik komisije
Željko Sesardić, prof.