STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 1.10.2021.
1. listopada 2021.
GZK SINJ
Tvornica za proizvodnju čeličnih užadi na Kukuzovcu
1. listopada 2021.

Hrvatske ceste informirale su gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja o rekonstrukciji državne ceste DC1 Dicmo-Sinj na lokaciji Kukuzovac.

Ovim radovima će se dograditi traka za spora vozila u smjeru Sinj-Kukuzovac, formirat će se novo pregledno križanje za ulaz – izlaz Radošić, dok će se u sklopu tog zahvata izraditi pothodnik kojom bi se stara, napuštena trasa “Rere” stavila u funkciju za buduću biciklističko- hodočasničku stazu.

Za rekonstrukciju dionice već je ishodovana lokacijska dozvola, a u tijeku je ishodovanje građevinske dozvole nakon čega će se krenuti u postupak javne nabave.

Vrijednost radova je 28 milijuna kuna.