Obavijest o održavanju Svete mise zadušnice za pokojnog Ivicu Glavana, gradonačelnika Grada Sinja
23. srpnja 2015.
Obavijest o dodjeli zakupa na području Grada Sinja
30. srpnja 2015.

Pročelnice Upravnog odjela za financije i Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom te predstojnik Ureda Grada utvrdili su  Pravila testiranja i način odabira kandidata polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Obavijest o odabiru pojedinih kandidata, postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti, terminu testiranja, izvorima za pripremanje kandidata te pravilima testiranja, kao i zakone za pripremu , možete preuzeti ispod ove objave.
 
Obavijest o odabiru, datumu, izvorima i pravilima testiranja

Zakon o lokalnoj i područnoj, regionalnoj, samoupravi

Zakon o sl. i namještenicima u JLPRS

Zakon o proračunu

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o općem upravnom postupku

Uredba o uredskom poslovanju

Zakon o medijima

Zakon o cestama

Zakon o prostornom uređenju